Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Da». NEDERLANDEN. 505

zen vervuld worden door den Baljuw en aanblijvende Regenten , uit eene benoeming van twintig der aanzienlijkfie Burgeren , gemaakt door den afgaan? den Burgemeester , de twee Rentmeesters der -rad, en twee Verkiezers. Een Voorregt, welk geti.eandere Steden van Zeeland met Goes plagten gemeen te hebben voor den dood des jongften Stadhouders; doch de geest van partijfchap kon hier zeer gemaklijk werken , en bleef 'er werkzaam tot den jaare MDCLVUL —. • Op 't einde des jaars MDCLVL rees 'er verfchil over 't verkiezen van twee Rentmeesters, waar van de benoeming tot de jaarbjkfehé Wethouderfchap, die in den volgenden Zomer gefchieden moest, grootendeels afhing De ftemmen Raken tusfchen de Prinsgezinden en de anderen. Men kon 't niet ééns worden, wie het zoubeflisfeu. De Burgers koozen partij : zij geraakten handgemeen: twee bekogten het met den dood: enhethuis eens Oud - Schepens , daar de Partij der Prinsgezin, den in geweeken was, werd geplunderd. De Baljuw Dankerts , die.'t met deezen hieldt, was , op het einde des voorleden jaars, door Burgemeesteren en Schepenen ontfehutterd , en door de Burgerij genoodzaakt geweest zijn Ampt nederteleggen: om hem te doen herftellen , hadt zijn Aanhang deeze moeilijkheden veroorzaakt. Het Hof in den Haage zondt , eer. lang, Gemagtigden na Goes, om onderzoek op het gebeurde te doen , zonder zich aan de tegenkanting der Staaten van 't Gewest te bekreunen. Eenige handdaadigen werden gegeesfeld. De Staaten van

Zee-

Staats-

Regee-

kik Ca

Sluiten