Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 513

ge, gebeurtenis , ten zelfden tijde voorgevallen, ontdekt deeze verborgenheid.

De Veldmaarfchalk, Heer van Bkederode, was, den derden van Herfstmaand des jaars MDCLV, overleden. De twee Prinfen van Nas/au , Willem Frederik , Stadhouder van Friesland, en Joan Maurits, geweezene Bevelhebber van Brazil,booden bij de Algemeene en bijzondere Staaten hun dienst aan tot het bekleeden van dien opengevallen post. Da Staaten van Holland zogten alle raadpleegingen tot het vervullen van denzelven vrugtloos te doen afloopen; doch gelieten zich, nog geen oogmerk te hebben, om eene Waardigheid te vernietigen, welker volduuring de andere Gewesten begeerden. De Witt en andere Gemagtigden ontwierpen eenen voorflag, door die van Holland goedgekeurd. Onder andere bedingen, daar in, ten opzigte van den Veldmaarfchalk, voorgefteld, was, dat Prins Willem van Nasfau bewoogen zou worden , om afRand te doen van het betwiste Luitenant - Stadhouderfchap van Overijsfeldat gemelde Prins , tot Veldmaarfchalk verkoozen wordende, zich zou moeten verbinden , om geene andere Stadhouderfchap. pen of Luitenant-Stadhouderfchappen te zullen bekleedenjja, dat men, vóór het aantellen van eenen Veldmaarfchalk, tot eene algemeene Wet maaken zou, dat geen Veldmaarfchalk Stadhouder of Capitein- Generaal zou mogen weezen van een der Veréénigde Gewesten; doch, zo men tegenwoordig eenen Stadhouder van één of meer Gewesten tot Veld? 3 maar-

Staatj-

Regee-

r1kg.

Sluiten