Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Staats-

Rf.gee-

ring.

Holland belet het aanftellen van eenen Veldmaarfchalk,

maarfchalk verkoos , zou hij zijne Stadhouderfchappen mogen behouden (*).

Zeeland wees , ter Algemeene Staatsvergadering, deezen voorflag van de hand ; en andere Gewes-en vonden 'er ook zwarigheden in. Prins Willem van Nas/au, hoope fcheppende , dat Holland hem tot die Waardigheid zou bevorderen , prees dien Frieslanden Groningen aan; en deedt, om aanéén der eifchen te voldoen , afftand van het LuitenantStadhouderfchap van Overijsfel, heni opgedraagen; alles aanwendende, om de goede gunst van Holland te verwerven (f). De Staaten deezes Gewests, geflaagd in hun oogmerk , hielden de zaak des Veldmaarfchalkfcbaps fleepende tot in 't jaar MDCLV1L Verfcheide Gewesten beweerden toen , dat men metmeerderheid van ftemmen die Waardigheid behoorde optedraagen: Holland belette het opmaaken des Befluits , dewijl men een tijd hadt waargenomen, dat de Wm en veele andere Hollandfche Afgevaardigden afweezig waren , en bewerkte het uitftellen, tot dat de Staaten bijéén zouden zijn. Mullert, die, wegens Overijsfel, ter algemeene Vergaderinge voorzat, en dit werk cp het tapijt gebragt hadt, zogt het, met vier Gewesten, doortedringen ; doch Beverningk , op dat pas in den Haage gekomen, vernam, welhaast, dat de Prinfes Weduwe het werk

aan-

(O Secr. Refol. Holl. 1655. h D. bl.257- DeWiit, Brieven , lil D. bl. 148.149. l6h (t; Tul-rlce's Palen , Vol. IV. p. 61. 627. 241»

Sluiten