Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 517

t

heid (*). In deezervoege wist Holland, door rustige standvastigheid, de andere Gewesten tot zwijgen te brengen. Het bleek alzins , hoe 't zelve , in de algemeene raadpleegingen , die meerderheid, welke Rijkdom en Magt geeft, deedt gelden.

Men lag zich in de Ferêénigde Geweiten zodanig niet toe op het herftellen van de rust binnen's Lands , dat men de Staatsbelangen buiten 's Lands verwaarloosde. De Koophandel, de Zeevaart, ende Vastigheden in vergelegene Oorden, vermengden de belangen van't Gerneenebest met die van zo veele vreemde Mogenheden , dat de Vrede, laatst met Engeland gefloten, bij lange na den Vrede overal niet herftelde. De Portugeezen hadden zich bediend van de moeilijkheden, waar in 't Gerneenebest zich gewikkeld vondt, en den loop hunner vermeesteringen in Brazil fierk voortgezet. De voordeelen , daar behaald , belgden de Staaten dermaate, dat zij den Portugeefchen Afgezant , in den jaare MDCL, weigerden , met de gewoone eerbetooningen te ontvangen : met veel moeite verwierf hij, in 't volgend jaar, gehoor ter Groote Vergaderinge. De Afgezant was Antonio de Macedo , zeer beroemd zo wegens zijne Staat- als Letterkundige bekwaamheden. Volijverig voor de eer en de belangen zijns Vaderlands , beklaagde hij zich over de lange gehoorweigering, en verklaarde, dat de Koning van Portugal , hoe zeer

ook

09 Refol. van Confider. bl. 309. Aitzema, IV.D.bl. 14 enz.

P 5

StaatsRegee» j rins.

't Verlies van Bra* zil.

Sluiten