Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 519 !

den flegten toefland der zaaken in dat Gewest. Deezen maalde hij mee leevende kleuren , en floeg mid delen tot herftelvoor; betuigende, dat men, deeze niet ter hand llaande , Schepen derwaards behoorde te zenden , om de onzen aftehaalen, ten einde die elendigen niet , naar lichaam en ziel, tot wanhoop gebragt wierden. Zij hadden toen nog driehonderd mijlen langs den zeekant in 't bezit ; doch durfden geen voet landwaards in zetten (*).

In ftede van na zo dringende voorhagen te Imiteren, werd de tijd, om te werken, gefleeten met onderhandelingen, van welken men weinig verwagting hadt. Geduurende den Oorlog met Engeland, zondt Portugal eene Vloot na Brazil, die alles, wat de Hollanders daar bezaten, bemagtigde. Eene gezwinde 'verovering , voornaamlijk toegefchreeven aan de moedloosheid van het Krijgsvolk , dat , eensdeels, te zwak was, om een zo magtigen Vijand het hoofd te bieden, en, anderdeels, in veele opzigten fchandeiijk liegt behandeld en gekneeveld, den dienst der Maatfehappije zo wars geworden was , dat zij, toen de Portugeefche Vloot, tot beleg der Nederland/che Plaatzen, van de landzijde ingelloten, naderde, in hun hart den Hemel voor hunne aanslaande verlosfing dankten (f).

In deezer voege werden de Portugeezen geruste bezitters.van alle de Vastigheden en den geheelenHandel in

Bra-

(•) Aitzema, III. D. bl. 874.

Ct) Zie aldaar, bl. 89. 874. mfj, enz.

StaatsRegee-

RJNG,

Sluiten