Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek NEDERLANDEN. 321

Volkplantlnge , waar bij Zeeland, hun Mededinger in den Handel, het meeste belang hadt; en Amfterdam vertraagde het zenden van onderhand derwaards (*). Men durfde den Portugeezen den Oorlog niet verklaaren , 't zij om dat ze door Frankrijk gerugfteund wierden, 't zij om den Handel op Portugal te behouden. Ook vreesde men, dat eene openlijke Vredebreuk den Zeefchuimeren der nabuurige Volken gelegenheid zou geeven , om, onder Portugeefche Vlag, de Zeevaardij des Gemeenebests in 't algemeen te ontrusten.

Dusdanige overleggingen hielden de zaak fleepende tot den jaare MDCL VIL Wanneer men belloot, twee Afgevaardigden na Lisbon te zenden. Ommeer klems aan hunne onderhandeling bijtezetten , ver' trokken zij met veertien Oorlogfchepen, onder bevel van Obdam , toen Heer van Wasfenaar geworden , Luitenant - Admiraal van Holland, zints den dood van Tromp. Portugal ftondt, ten dien tijde , onder de Voogdijregeeringe der Koninginne Weduwe van Joan. den IV , wiens minderjaange Zoon , Alphonsus de VI, tot Throons - opvolger befchikt was. De Afgezanten vorderden de wedergave van het meerendeel derPJaatzen, door de Portugeezen bemagtigd, en eene volkomene vergoeding der geledene fchade : ook befloten zij, in gevalle van weigering', met het verklaaren van den Oorlog. Het Hof van Portugal toonde zich niet geheel gereed , om de gedaane en

wjjd-

(*) Capelle Gedenkf. II. D. W..233 enz. a<53.

StaatsRegee-

rikg.

De Staa:en zenJen eene Vloot tejen Portugal in jee.

Sluiten