Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 535

Ambasfadeur, zo even vertrokken , last gegeeven hadt, om den Staaten vergoeding aftevorderen wegens den hoon, hem door de Ruiter aangedaan (*).

De Franfche Ai'gezant , Jacob Augustus de Thou, ftelde 's Konings eisch der wedergave van de genomene Schepen en der voorbeeldlijke ftraffe van de Ruiter met allen ernst voor. De Staaten van Holland, reeds befloten hebbende die voldoening niet te geeven , vericheenen in grooten getale ter Algemeene Staatsvergadering, met den voorflag, om alle Franfche Waaren te verbieden alle Franfche Schepen te beflaan en te neemen; ten dien einde eene Vloot in Zee te zenden , en te verfterken. Zij lieten het hier bij niet berusten, maar voerden het verbod en 't beflag met de daad, zonder marren, uit , en raadpleegden op het bezetten der Havenen (f). De Thou zogt eenige Afgevaardigden der andere Gewesten door beloften van bijzondere voordeelen te winnen; doch die van Holland befloten, te wege te brengen, dat alle Afgevaardigden zichplegtig verbonden, om , in 't raadpleegen, te ftemmen over de zaak van Frankrijk , als ook geene bijzondere voordeelen, die aan hunne Gewesten zouden mogen worden toegezegd, aanteneemen. En volgden, eerlang,

(*) ThurLoe's Papers, Vol.VI. p. 166. 177. 180.206. 207.046.047. Aitzema , IV, D. bl. 48. 51.

(t) Refol. Holl. 1657 hl. 120. 143. Secr. Ref. Holl. LD. bl. 411. 453. Tiiurloe's Papers , I. p. 235. 226".. 075. Aitzema, IV. D. bl. 51. 54.

Staats*

Regeering.

Het gefchil bijgelegd.

Sluiten