Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ItAATftrcg-eRIïSG.

Verbonden van deezen S-aac met Zwee* aen, Poolen,

Har.tzig en Deene'na, ken. ■

Ua GESCHIEDENIS

omftandigheden tot het maaken van ;verfcheide Verdragen : als met Zweeden , te Elbing gefloten, welks bekragtiging naderhand zo veel zwaarigheids vondt (*); met Poolen en de Mad Dantzig: bij deezen beloofden de i> taaien , Dantzig te zullen befchermen: weshalven zij ook eene Bezetting van vijftienhonderd man, bij het vertrek der Vloot, onder Obdam , ter dier Stede lieten (f); en met den Koning van Deenemarken, waarbij men zich verbondt, den wederzijdfchen Handel op de Oostzee te zullen befchermen tegen elk, die denzelven , ter gelegenheid van den Oorlog, tusfchen Zweeden en Poolen ontflaan , zou zoeken te ontrusten ($). De Keurvorst van Brandenburg , die zich zo zeer gehaast hadt, oin met den Koning van Zweeden te verdraagen, was , toen de Krijgskans ten diens nadeele keerde, de eerfle, die van partij verwisfelde, en de zijde van Poolen en der Staaten koos. De Poolfche Vorst was in zijn Rijk wedergekeerd , en in Dantzig geweeken : veele Poolfche Grooten vervoegden zich aan zijne zijde, en hij kreeg , in Bloeimaand des jaars MDCLVI1, merkelijken onderfland in mahfchap van den Keizer (**).

Fee»

C) Aitzema, III. D. bl. 1278.

(f) Zie aldaar, bl. 1269. 1285. Wicquef. Liv. IX.p.

525-527- 532- 534-

(§) Aitzema , HL D. bl. 1292.

(*») Thurloe's Papers, VI. p. 719. Aitzema, III, D. bl. 1282. 1301, en IV. D. bl. 204,

Sluiten