Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 551

partij, om weder te keeren, na hun Vaderland,waar groote beweegenisfen omftonden. Mylord Montapu, die het bevel over de Vloot voerde, verlangde dienst te doen aan Carel oen II , tot wiens herft-ellmg alles fcheen zamenteloopen. Tot dus lang hadt men gevreesd, dat een onverwagt Zeegevegi eene Vredebreuk tusfchen Engeland en de Staaten zou veroorzaaken. liet vertrek der Engelfchen verloste niet alleen de Staaten van dit gevaar; doch maakte hun tot de eenige Middelaars in 't Noorden. Zij oordeelden, egter, uit ftaatkunde, zich te moeten beklaagen bij het Parlement, over een vertrek, 't welk hun groote blijdfchap baarde.

Hoop, om den Vrede te bewerken door onderhandelingen , bleef niet meer over: de Staatfche Vloot en Krijgsmagt hadden nu vrijheid, om, tegen de Zweeden, den Koning van Deenemarken bij te haan. Veele onderneemingen mislukten. Eindelijk befloot de Ruiter , die, naa 't vertrek van Obdam , het opperbevel over de verminderde Vloot voerde, tot het behaan van een meelterfluk. 't Was reeds Slachtmaand ; dan de koude van het jaargetijde en der lugtllreeke ftremde zijne krijgsdapperheid niet in 't minfte. Hij drong 'er op aan , om zijne Landmagt en die der Deenen na Funen te voeren. Zijn oogmerk was, voor Nijborg te ontfcheepen; doch, dit ondoenlijk vindende, zeilde hij na Kartemunde. De Zweedfche Ruiterij verzette zich met veel dapperheid tegen de landing der Hollandere en Deenen, die , onder het vijandelijk vuur, met Booten na land voeren. De

Rui-

Staats-

BEGESRING.

De Statten blijven alleen Middelaars in 't Noorden.

Stoute landing op het Eiland Funen,

Sluiten