Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

458 GESCHIEDENIS

Staats-

RliGEERING»

en een kragtloos Staatsbeftuur. Maar men lier zich eene gelegenheid ontglippen, welker voordeelen de Franfche Staatzugt, zints dien rijd , niet weder in handen heeft kunnen krijgen. Deezé werd opgeofferd aandeEgtveibinlenisfe vanLoDEWijK den XIV. met de Spaanfche Infante Maria Theresia. De hand deezer Prinfesfe verwervende, was hij verpb'gt, zich met een gedeelte zijner gemaakte Vermeesteringen te vergenoegen: fcn zij vérbondt zich, om , boven haar Huwelijksgift, op vijfhonderdduizend Kroonen begroot, nimmer iet, uit welken hoofde het ook zijn mogt, van haare Vaderlijke of Moederlijke Goederen te zullen vorderen. Ook zou zij voor zichzelvên, ën voor haare Naakomelingen, Jtfftand moeten doen, van alle regt tot de opvolging in de Koningrijken, Staaten en Heerlijkheden van haaren Vader, welke afftand nogthans geen plaats zou hebben , zo zij Weduwe bleef zonder Kinderen. (*) Ydele pligtpleging tegen de eifchen der Staatzugt, die oorzaak Waren van bijkans alle de groote beweegingen, welke vervolgens in Europa ontltonden, en waar in ons Gerneenebest deelde.

Portugal verdeedigde nog eenige jaaren zijn On.ifhanglijkheid tegen Spanje. Maar deeze Oorlog was, ten opzigte van Europa, bijkans aantemerken, als een ftorm in een gedeelte van den dampkring, op

welks

(*) De Choisy Mem. de Louis XIV. Tom. V. p. 77. Aitzema, IV. D. bl. 329. 37 o> 389- Be Witt, Brieyen, III. D. bl. 430. Refol, Htll, 1658. bl. 314.

Sluiten