Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 56*

dagen, en beval dat zij zijne afweezigheid zo ge. heim als mogelijk zouden houden, met voortewenden, dat hij zieklijk was ; en kwam, dit verrigt hebbende, ter beftemde plaatze, waar hijFleming, volgens affpraak,met de Paarden vondt. Toen ontdekte hij Fleming zijn oogmerk, om zijne Zuster in den Haage te gaan zien, eu, zonder de gevaaren, aan welke hij zich bloot helde, in agt te nee. men, vertrok hij dus met deezen alleen, en nam de reis langs de minst gebruiklijkfte bijwegen; het derwijze Tchikkende, dat hij 's morgens ten zes uuren in den Haag kwam. Hij fteeg af in een afgelegen hoek, waar hij wel wist, dat niemand hem zou kennen in deeze vermomming. Terftond vaardigde hij Fleming af, om zijne Zuster te berigten, waar hij zich bevondt, en het aan haar over te laaten, om de wijze, waarop hij haar zou zien, zon. der bekend te worden, te beraamen.

Fleming, zijn last, in minder dan een uur, volvoerd hebbende, was niet bij den Koning wedergekeerd, (dien hij vondt ter plaatze, waar hij hem gelaaten hadt, en hij fteeds alleen geweest was,) of een onbekend Perfoon kwam in , en vroeg den Waard, of 'er geen twee Franfchen, dien morgen , aan zijne Herberg waren afgefreegen? Deeze antwoordde, dat 'er twee Perfoonen gekomen waien, doch dat hij niet wist, uit welk Land. De Vreemdeling verzogthem, hun te zeggen, dat hij hun wilde fpreeken; hij deea ce boodfehap, de Koning , S 5 Ronds

Staat». Regee. iung.

Sluiten