Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. #5

tegenwoordig was, hadt hij beilooten hem te verwittigen van 't gevaar, waar in hij zich bevondt, en, uit vreeze van ontdekking , zich zeiven vermomd: vast beilooten hebbende, niemand het geheim toe te vertrouwen. ___ Hier op Relde hij voor, dat zijne Majefteit terftond zijne Paarden moest doen zadelen, en met allen mogelijken fpoed van 't Grondgebied van den Staat vlieden; dat hij zelve na huis zou kecren, en, onder voorwendzel van ziekte, langer dan naar gewoonte, te bedde blijven; dat hij, oordeelende, dat zijne Majefteit verre genoeg was, om niet agterhaald te worden, na de Staaten zou gaan, en hun verwittigen, verftaan te hebben, dat zijne Majefteit in den Haage was , en verzoeken, dat hij mogt gegreepen worden , volgens de voorwaarden van het laatfte Verdrag; hij wist, zij zouden daar aan voldoen en na de aangeduide plaats zenden ; maar, bevindende, dat zijne Majefteit verre genoeg verreisd was, om geen gevaar te loopen, zou hij voorüaan , des geea meer gerugts te maaken, ten einde dit het Verdrag niet mogt ontdekken, en beletten , dat zijne Majefteit hun vervolgens in handen viel.

De Koning volgde terftond den gegeeven raad, en Downing, na huis keerende, deedt alles, volgens de genomene affpraak, en,'tgeen hijvoorfpeld hadt, gebeurde (*).

De

(*) Dit geval opgegeeven door Mr. Lockhart in72e Antiquariati Repofitory, 1770. hoe vreemd ook, flrookt S 5 zeer

Staats-

REGIERING.

Sluiten