Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G ESCHIEDENIS

Staats-

Regee-

hjnü.

de Regeering in Holland, hij vondt hier de betuigingen van genegenheid en vreugde zo fterk en algemeen, dat hij niets meer kon verlangen van zijne toegenegendlte Onderdaanen. De betrekking diet Stad tot het Huis van Oranje, en de tegenwoordigheid der Prinfesfe, daar gekomen, om haaren Broeder te ontvangen, bragten niet weinig toe aan de gulheid der ontmoetinge (f).

De Regenten, die voor het Rijksbeftuur van Cromwell meer vreeze , dan vertrouwen op 't zelve, gehad hadden , deelden met opregten harte in de algemeene vreugde. Zij zogten den invloed, welken deeze gebeurtenis kon hebben, op het aangenomen ftelzel tegen de Verheffing des Prinfen van Oranje, voor zichzelven te vermommen; geen kosten , geen eerbetooningen, werden gefpaard, om de goede gunst te herwinnen van een Vorst, dien zij, door den zamenloop van dringende omftandigheden zo veel verdriets hadden aangedaan. Veelen zelfs verbeeldden zich,* in de vervoering hunner vreugde, dat 's Konings herftelling ten voordeele van den Koophandel zou ftrekken. Men vondt, nogthans, volijverige Gemeenebesrgezinden , die zich door deezen algemeenen ftroom niet lieten mede fleepen. Bij de beraadüaaging, in de Vergadering der Staaten van Holland, over de Gelden, noodig tot het onthaalen zijner Majefteit, deedt Nicolaas Stel-

ling-

(*) Basnage, p. 6o5. Clauekdon Hifi. de la RebelU Liv. XVI.

Sluiten