Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

ÏUMG.

zou bereikt hebben. Om aan dit werk meer klems bytezetten, vervoegden zich de Staaten van dat Gewest ter Vergaderinge van Holland , aandringende , om dat voetfpoor te volgen (*). Dit alles was niet vrugtloos. De Staaten van Holland hadden, zolang Cromwell in Engeland heerschte, geweigerd, deel te neemen in alles, wat de Voogdijfchap en de Opvoeding van den jongen Prins betrof. Verandering der omllandigheden veroorzaakte eene zeer groote verandering in gedrag en handelwijze. Zij befloten, zorg voor 's Prinfen opvoeding te draagen ; opdat hij bekwaam mogt worden tot de Hooge Ampten, bij zijne Voorzaaten bekleed. De Koninglijke Prinfes, hun de Perfoonen aanduidende, die zij gefchikt oordeelde, om den Prins te onderwijzen , verklaarde, met genoegen te zullen zien, dat men 'er den Raadpenlionaris de Witt bijvoegde, als, volgens haare betuiging , een Man van kundigheid , en gewoon , openhartig en onbewimpeld , goede lesfen te geeven. Zij kreeg de blijde tijding, dat de Acte van Uit/luiting, door Cromwell gevorderd, voor vernietigd verklaard, en dus die hinderpaal uit den weg geruimd was (f).

Gaarne zou de Koninglijke Prinfes haaren Zoon meer bezorgd hebben : zij haakte vuurig , hem te

hoo-

(*) Refol. Holl. irjfTo. bl, 47. Notul. Zeel. 1660. bl. 135-

(t) Refol. Holl. 1660. bl. 27. 28. 30- Refol. van Confid. bl. 505. Aitzema, IV. D. bl. 634. 649.655.

Sluiten