Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 573

hooren benoemen tot de Waardigheden zijnerVoorvaderen: dit was het Itaatkundig oogmerk van haare reis na Amfterdam, fchoon;zij, des ontraaden, zonder eenigen openlijken voorflag tot bevordering van den jongen Prins gedaan te hebbeu , na den Haag te rug keerde (*). Vervolgens fiak zij na Engeland over, 1 om haaren Broeder, dien zij als Balling hadt zien zwerven , op den Throon te aanfchouwen. Eene ziekte van weinig dagen rukte haar, den derden van Louwmaand des jaars MDCLXI, te Londen , uit dit leeven. In haaren Uiterften Wil verzogt zij-den Koning en der Koninginne, de zorg voor haaren Zoon op zich te willen neemen : den Koning in 't bijzonder biddende, haaren Zoon en diens belangen door zijne Koninglijke magt en invloed te zullen befchermen. Caeel de II. nam dit aan. Hij verdroeg zich met de Grootmoeder van den jongen Vorst, en den Keurvorst van Brandenburg , indiervoege , dat zij allen drie zijne Befchermers zouden weezen; zonogthans, dat de beftelling der zaaken aan de Prinfes Weduwe ftondt, onder goedkeuring zijner Majefteit en des Keurvorsts Qj. De Staaten van Holland vonden geen finaak in die fchikking : zij weigerden deel te neemen in de opvoeding van den Prins , dewijl het gezag, hun door de Voogden afgeftaan, te bepaald was. De Staaten van Zeeland, meest belang

heb-

O Wagenaar, Amft. i. [St. bl. 249-ó^i. (t) Aitzema, IV. D. bl. 619.7\9. De Witt, Brieven, IV. D. bl. 73.151. Vl.DetU^St. £

Staats. Regeering.

De ijver voor het Huis van franje /erkoeic.

ióól.

Sluiten