Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. $7$

den eenigen Bewerker der Afte van Uitfluiting (*). Verfcheide poogingen werden 'er aangewend , om deeze Acle uit Engeland te rug te krijgen; doch ie vergeefsch: zo was ook het verzoek van de Witt, om eene verklaaring van 's Konings hand, dat hem was gebleeken, dat deeze AEle niet eerst van hier aangeboden , maar door Cromwell uit eigen beweeging gevorderd was (f ). Men vindt aangetekend, dat hij weigerde dezelve overteleveren , met betuiging, dat hij ze wilde bewaaren tot een gedenkteken van der Staaten eerloosheid (§). De Witt, onderrigt, hoe inen in Engeland van hem fprak , fchreef aan de Heeren van Beverweerd en van Hoorn , zijne Vrienden, toen Afgezanten aan 't Engelfche Hof: „ Dat ik aldaar den naam draag, altijd het belang „ van den Heere Prinfe van Oranje tegen geweest te „ zijn , komt mij niet vreemd voor, aangezien ik ,, hetzelve altijd gefield heb naa het belang van den „ Staat («*)."

Alle deeze bijzondere gefchillen, gereezen overde I Opvoeding en Voogdijfchap over den jongen Vorst, 1 en diens bevordering, bragten niet weinig toe , om \

het I k

CO d'Estrades, l. p. 138.139. Zie wat wij hierop hebben aangemerkt boven in dit Deel.

(+) De Witt, Brieven, IV. D. bl. 27. 30. 32. 3(1.37; 39» 4°-73- ioi. h2.

(§) Püffendorff, Leeven van Frederik IVillem, XL Boek.

£**) De Witt, Brieven, IV. D. bl. 107. 108,

li

Staats-> Pf.gee"

ring.

•rie der -egteren in Cael den overgg. verd.

Sluiten