Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m NEDERLANDEN. 570

fchen, in de verbijfterende vreugde over 's Konings herftelling op den Throon , vergeeten hadden, de perken der Koninglijke voorregten te bepaalen, en hem een gezag gelaaten, het welk geen der Vorfien voor hem bezat. De Staaten zogten zich te dekken tegen het naderende onweer, en lloegenhet oog op Frankrijk, Lodewïjk de XIV. was zelve niet gerust ten opzigte van Engeland. Hij hadt zich bediend van het misverftand tusfchen de Prinfesfen Weduwen van Oranje, om het Vorftendom Oranje,onder een zonderling voorwendzel, in 't bezit te neemen. Hij wilde dien jongen Vorst, zijn Bloedverwant, ontheffen van de kosten des onderhouds der Bezettingen, tot dat hij de jaaren, om zelve te regeeren, zou bereikt hebben. (») Maar zou het doen van zulk een dienst hem in denzin gekomen zijn, indien de jonge Willem , door Engeland onderfteund of magtig in de Ferêénigde Gewesten geweest was ? De herftelling van den Huize van Stuart op den Engelfchen Throon deedt het gelaad der dingen veranderen. De Engelfchen , door Cromwell niet dan met wederzin bewoogen, om zich met Frankrijk te verbinden , eischten, met al de woede van ouden volkshaat, den oorlog tegen Lodewïjk den XIV. Mazarin zelve was niet buiten dugten, da< iCaeel de II. zich zou zoeken te wreek en over den hoon , dat hij hem aan een Verbintenis met

Crom-

C) Samson, Hifi. de Guill, III, T. I, p. 363. enz» Aitzema , IV. 6ao. 633. 851.

T4

StaatsRege»-

r1mg. "

Sluiten