Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats* Uegee-

r1ng.

Baiterige woon Gezantfchap dei Staaten it Frank-

(*) De Wut, Srieven I1L 174, IV. *.

$o GESCHIEDENIS

Cromwell hadt opgeofferd. De Staaten en Lodewïjk de XIV. hadden , overzulks, gelijke reden, om tegen Engeland op de hoede te weezen, en eene verbintenis aan te gaan (*).

■ De Staaten vaardigden een buitengewoon Gezantfchap af na Frankrijk: onder de Gezanten bevondt zich Coenraad van Beuningen , reeds beroemd door verfcheide Onderhandelingen in het Noorden, en, vervolgens, nog bekender geworden door zijne Gemeenebestgezindheid en Staatkundige bekwaamheden. Niet ongunflig werden zij in 't eerst aan 't Franfche Hof ontvangen. Doch de Cardinaal Mazarin beklaagde zich nog over 't fluiten van een afzonderlijk"Verdrag te Munfter, en nam daar uit gelegenheid tot het doen van eenen voorflag, zo zonderling als hoonend; vorderende, dat zij, wilden zij een Verbond fluiten met zijne Majefteit van Frankrijk , verzekering gaven, dat het beter dan de voorigen zou onderhouden worden. De Afgezanten verwierpen dit beledigend voorflel met eene edele fierheid , rondelijk verklaarende, „ dat de „ Staaten geene andere verzekering zouden geeven „ dan hun Woord en Zegel, waar op zij verdien„ den geloofd te worden zo goed als eenig Vorst ter „ wereld; en dat het hun onmogelijk zou zijn met „ den Koning te handelen, zo zijne Majelleit Haan „ bleef op andere verzekering, dan hij zelve begeer-

« de

Sluiten