Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

582

GESCHIEDENIS

Staats-' Regeeiiikg.

De Koning van Frankrijk wil Duin kerke» in «dit Verding begrecpenhebben.

Nederlanden vlamden, werd handelbaarder; en het Verdrag, den zevenëtitwintigften van Grasmaand des jaars MDCLX1I. gefloten. De beide Mogenheden traden in een befchadigend en verdeedigeni Verbond voor vijfentwintig jaaren; beloovende elkander in Europa te zullen handhaaven bij de wederzijdfche Bezittingen, Vrijheid, Koophandel, Zee» vaart en Visfcherij. De Koning zou de Staaten des noods, met twaalf duizend, en de Staaten den Koning met zesduizend Knegten bijftaan , in manfchap of in geld. De vijftig Stuivers van ieder Vat zouden van de Ingezeetenen der Veréénigde Gewesten maar ééns gevorderd worden ; niet op het inkomen, maar op het uitgaan uit Frankrijk; de Zouthaalers zouden met vijfentwintig Stuivers volftaan konnen; boven welke belastingen de Staaten ook de Franfchen in hun Gebied niet zouden mogen bezwaaren (*)•

Frankrijk helde het bekragtigen van dit Verbond uit. Men ftondt in de Veréénigde Gewesten verfteld over dit marren, en werd zelfs verlegen over eene heimelijke Onderhandeling , door_ den Graaf d'Estrades , voor een zeer bekwaam en gefleepen Onderhandelaar bekend, in Engeland aangevangen. De Witt fchreef te vergeefsch , om het geheim te ontdekken : hij kwam het niet eer te weeten, dan toen het reeds te laat was, om de uitwerkzels daarvan te voorkomen. Carel de II. was zeer op vermaa-

ken

(*) d'Estrades, I. p. 277. Auzema, IV. D. p. 86"$,

Sluiten