Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NE DERLANDEN. 583

ken verflingerd; doch het Parlement verfchafte hem geen geld genoeg, om zijne kostbaare leevenswijze goed te maaken. Lodewïjk de XIV. bediende zich hier van, om Duinkerken in zijn bezit te krijgen. Nauwlijks hadt hij deeze Stad gekogt, of ze werd ontzaglijk voor de Nabuuren. De VestingWerken werden verbeterd, de Haven verbreed, en de Stad ontheeven van in- en uitgaande Regten. Dit laatlte was inzonderheid ontrustend voor de Staaten; verfcheide Ingezetenen, aangelokt door deeze vrijdommen , hadden ten oogmerk, zich te Duinkerken nedertezetten. Hunne verlegenheid nam toe, als zij bemerkten, dat de Koning het bekragtigen des Verdrags alleen verwijld hadt, ten einde hijdeStaaten zou verpligten, om hern in 't bezit van Duinkerken te handhaaven (*).

De Graaf d'Estrades deedt hun deezen voorflag. Lodewïjk de XIV. was zo wel te vrede over de behendige wijze , op welke die Onderhandelaar de koop van Duinkerken getroffen hadt, dat hij hem tot Afgezant bij de Staaten benoemde. Niemand was bekwaamer tot dien post. De Graaf hadt zich reeds lang in de Veréénigde Gewesten onthouden, en de Staaten hadden nog een Regiment in hunnen dienst voor hem bewaard. Hij was in de Staatkunde, en, bovenal, in die deezer Landen, bedreeven. Doch, ten tijde, dat hij de Staaten drong, om het

hand-

(*) De Witt, Brieven L bl. 553. D'Estrades, II. p. 4?. 53. 67-

Staats-

REGEE-

Ring.

Sluiten