Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 585

bond aantegaan ; maar Cakel de II. beminde de Hollanders nier. Men geloofde toen , det hij hun de beledigingen niet kon vergeven, welken zij , om Cromwell te believen, hem, en zijnen Neef, den Prins van Oranje , hadden aan gedaan. Doch, in 't vervolg , heeft men nog een ander beginzel van dien haaö ontdekt, naamlijk de deftigheid der Hollandfche Zaden , zo zeer overgefteld tegen de zijne ; de gedaante van hun Staatsbeliuur en hunne Geloofsbelijdenisfe , zo gelijk aan die , welke de Koninglijke Waardigheid in Engeland van den Throon bonsde, baarden bij hem wederzin. Hij fprak van hen met de veragtlijkfte uitdrukkingen (*). De overéénkomst van zijn natuurlijk vrolijk chara&er met die der ifo»fchen deedt hem fmaak in dat Volk vinden. Hij toefde daarom niet, met hetzelve zich te verbinden. Duinkerken, voor vijf millioenen Franfche Guldens aan Frankrijk verkogt, zou hij voor geen twintig millioenen aan Holland afgeftaan hebben. De Veréénigde Gewesten zagen door deeze koop hunne Landen blootgefteld voor een Vorst , wiens trots en heerschzugtig charafter Europa met onrust dreigde. Men ftelde geen betrouwen altoos op den affland, door den Koning van Frankrijk bij den Pyreneefchen Frede gedaan (f). Het ftondt 'er zelfs zee/ na gefchaapen, dat hij de eifchen van Spanje op alle de

Ne-

C) Dalrymple, Tom. I. p. 41. 42. 16*4. Ct) D'Estrades, I. p. 343. 344. De Witt, Brier. L D, bl. 457-

Staatsregering.

Sluiten