Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bek. NEDERLANDEN. 5S9

dam te gaan, om zijn Oom de Graaf tot Burgemeefter te doen benoemen; 't welk nogthans niet kon gefchieden, en geen plaats greep; dewijl deeze ^ Waardigheid de twee voorgaande jaaren bekleed hadt, kon hij 'er volgens de Wet, het derde jaar niet aanblijven (*).

Om, egter, nog meer zeker te zijn van de Wnr en andere Regenten, oordeelde d'Estrades hetnoodig, den weg van omkooping inteflaan, dien de Spaanfchen , volgens zijn berigt, met voordeel betraden. Veele Regenten , wel verre van kiesch te z.jn op dit ftuk, Helden hunne ftem op hoogen prijs, en lieten zich door de grootheid der Gefc henken winnen. d'Estrades pochte zelfs , den Stadhouder van Friesland en Groningen, nevens,diens Egtgenoote, door dit middel, overgehaald , en dus die twee Gewesten op zijne zijde te hebben. Bovenal zogt hij de eerlijkheid van de Witt te verkloeken. De Raadpenlionaris ftelde alle zijne aanzoeken te" leur, betuigende, genoeg beloond te zijn door het vertrouwen, 't geen de Koning in hem ftelde , en diens vriendfchap tehemwaards. „ Ik weet,"fchreef d'Estrades , „ flegts voor onömkoopbaareLeeden „ in dit Land de beide Broeders de Wrrr , van „ Beuningen en Beverningk (f)." De Witt,

de

CO d'Estrades H. p. 43. 49.55.63.84.91.134.30x.

Waüe.naar, Amjl. XII. St. bl. no.

(O d'Estrades, 11.^97.39.88.108.272.381.54.5». 97-194. '98- III. p. 87. 145.536.175.383.488. IV.p. 23 6

FI. Deel. 2. Si. V

Staati-

Regee-

ring.

Sluiten