Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gft GESCHIEDENIS

Staatsring.

b'EsTRA-

des

icbrijfe den Koning, dat de Hollandersovergehaald waren , uit vreeze voor den turk.

vangen (*). Dit laatftë was eene volkomcne waarheid ; de onvoorzigtige Raad van Madrid hadt die betaihng verzuimd, uiettegenitaande de geheime inboezemingen der Hollandsen , en Frankrijk hadt zich wel gewagt van op de betaaling dier fchuld aantedringen.

d'Estrades verzekerde, dat de Gelastigden, door5 den Koning benoemd, om dit ftuk te onderzoeken, het regt der Koninginne klaar en onbetwistelijk geoordeeld hadden \ doch de Witt oordeelde , dat het op een zeer zwakken grond fleunde. Hij hadt nu reeds een maar al te regtmaacig voorgevoel van de Franfche oogmerken , en zag duidelijk, dat her zo veel zijn sou als een Verbond, met den Leeuw aantegaan. Bij wist, hoe het der Heerschzugt nooit mangelt aan voorwendzelen , om de ftaatlijklte beloften kragtloos te maaken. Doch, om d'Estrades geen argwaan te geeven, bragt hij hem alleen onder 't oog , dat de zwaarigheid voornaamlijk ontflondt uit de vreeze , die de heerschzugt van Frankrijk ét gemoederen ingeprent hadt. Om , middelerwijl, te [oonen, dat hij niets verzuimde , 't geen 's Konings. oogmerken kon begunstigen, nam hij op zich, de roorcaamhe Steden te bezoeken,, om de Regenten overtehaalen. — Men fprak toen alomme zeer (terk van de.poogingen der Ottomannen, om in de Christenheid intedringen. Zij vielen te gelijk den Keizer

en

(f) d'Estrades, II. p. 34S-.

Sluiten