Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

604

GESCHIEDENIS

Staats-

Regee-

RING.

/

„ ge Geregtshoven èn voor de Kamer van Rekenin* „ ge ; en 5 eindelijk, overal, voor de Wethouder„ fchap en Regeerders der Stad of Plaatzen (*)." — Friesland verzette zich hier tegen , beweerende , dat de Algemeene Staaten de Hooge Overheid deezer Landen waren; buiten twijfel in naam alleen.: want Friesland zou de eerfte geweest zijn, om hun dit voorregt te betwisten , indien zij deeze erkentenis hun hadden afgevorderd. Gelderland , Zeeland, Overijsfel en Groningen kantten zich desgelijks tegen Holland aan, zonder een dergelijken grondregel te durven aanvoeren. De zaak van nader bij befchouwd, zogten zij hunnen invloed in het Bondgenootfchap te vermeerderen , door de Voorregten der Algemeene Staaten te vergiooten. Op de Synoden zogt men dit Voorfchrift te doen intrekken ; doch, wat men 'er tegen aanwendde, was te vergeefsch. Den middenweg, tdoor Zeeland voorgeflagen, wilde men niet in (f). De Staaten verdeedigden hun gedrag in eenen wijdluftigen Brief aan alle de Gewesten (§). De Predikanten, in Holland , fchikten 'er zich na, uitgenomen eenigen ; doch die van gedrag veranderden , toen 'er een Befluit kwam, om de

wedde

(f) d'Estrades, II. p. \66. Refol. van Cotifider. ten tijde van % de Witt, bl. 658.

(]■) Aitzema, IV. D. bl. 09Ö. 1004.1005.1016.1021. 1035-

(§) Zie aldaar, bl. loai. 1023. en Refol- var.Confid. v 718.

Sluiten