Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 609

Indemniteit of Schadelooshouding, met naame ook de Raadpenfi, naris de Witt (*).

Om 's Volks gunst te winnen, betoonden de Regenten te vergeefsch de Gemeenebestgezinde deugden van Belangloosheid , Eenvoudigheid en Zedigheid. De Witt (telde zijn fchrander vernuft, in de Rekenkunst fix bedreeven, tewerk, ten opzigte van alles, wat ten beste van den Staat kon dienen. Hij voerde eene nieuwe fchikking in omtrent de Geldmiddelen, en deedt alle de Jaargelden, die alleen op gunsten (leunden, intrekken. Alle Ingezetenen werden onderworpen aan 't betaalen der belastingen. De Renten, die Holland gaf , verminderde hij, in den jaare MDCLV, van vijf tot vier ten honderd (f). Holland won door die vermindering, jaarlijks, veertien tonnen fchats uit; waar uit volgt, dat dit Gewest, ten dien tijde, honderd en veertig millioenen aan Renten en Schuldbrieven ten zijnen laste hadt. En, vermids 'er weinigen waren, bulten de Regenten, die hun Geld aan 'tLand opfchooten , hadden zij het meest te lijden bij die Vaderlandlievende fchikking :n.

Bovenal zogten de Staaten de Leeraars van den i Godsdienst op hunne zijde te trekken. Wij hebben ' gezien, hoe Voetius, door zijne ftrenge begrippen, \

zich %

(•) Refol. van ConfiJ. bl. 696. 710. Aitzema , IV. D. bl. 1039.

(f) Reftk van Confid, bl. 250-953- De Witt, Brie. ven, Ut D- bl. 101. Wicquef. Liv. IX.p.sar, X 3

Staat.™

k egeerimg,-.

JefchJU Ier Coeejaanenn Foe-

iaancn.

Sluiten