Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oer NEDERLANDEN. 615

De nutte Kunsten zijn in de Ferêénigde Gewesten altoos vlijtiger aangekweekt dan de aangenaameGeen Land ter Wereld, waar men zich met meer drifts en goeden voortgangs beoefende in de Wisen Vestingbouwkunde , de Starre- en Aardrijkskunde. De dageraad der Geneeskunde brak aan. Antomus Deusingius , Hoogleeraar in dezelve, onderwees ze , met veel roems, op de Hoogefchool te Groningen (*). Jan Beverwijk , te Dordrecht, maakte zich door zijne Geneeskundige Schriften bekend (f). Hendrik Munting en zijn Zoon Abraham Munting hebben in de Plaatkunde eenen on{terfbjken roem verworven (§\ Wij zullen , vervolgens , gelegenheid aantreffen, om te ipreekenvan Abraham Wicquefort , zo bekend door zijne Schriften als door zijne ongelukken. Hij verdient, onder de Gefchiedboekers deezes Tijdperks , eene voornaame plaats. Zijne Gefchiedenis der Nederlan' den, om van zijne andere Schriften niet te reppen, zal altoos verwondering verwekken, van wegen de vrijheid van gevoelens , en de kragt van ftijl : het mangelde hem aan geen vernuft, en zijn Werk zou keuriger geweest zijn , hadt hij in de keuze en fchikkiug der gevallen meer oordeeis gebruikt (**).

Wij

(*) Paquot , als boven, Tom. XII. p. x; (f) Zie aldaar, Tom. X, p. 16. (§) Zie alda»r, Tom. V. p. 17a. 174. (**) Zie aldaar, Tom» I. p.351. P.Paumjs In/, tot de Unie, I, D. bl. 92,

Staats-

rrgee. ring.

Sluiten