Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsReges-

ring.

Gezant»

fchip na Japan.

6„ GESCHIEDENIS

In den jaare MDCLXÏII. deedt zij de Portugeezen de ganfche Malabaarfche Kust tot aan Goa ontruimen , door de Vestingen Cochin en Canaor te veroveren. De Portugeezen eischten ze wederom , als tegen den inhoud des Vredes bemagtigd ; maar men verijdelde deeze wedervorderingen (♦). 'Er wordt verhaald, dat de Oost - Indifche Maatfchappij zozeer geheld was op den uithuilenden Handel in de Specerijen, dat ze alle jaaren vierentwintigduizend Guldens aan den Koning der Molukken betaalde , om dat hij de Kaneelboomen uitgerooid hadt, en op Amboina laaten overvoeren (f)-

De Hollanders daagden zo gelukkig niet in de fchikkingeu, gemaakt, om den Handel in China en Japan te drijven. De Maatfchappij hadt verfcheide Gezantfchappen'na China afgevaardigd, wanneer zij berigt kreeg, dat ütTartaaren, in den jaare MDDXLVIII, dit Rijk overweldigd hadden. Altoos bedagt , om zich van de voorkomende gelegenheden te bedienen, hoopte zij , dat dit nieuwe Rijksbeftuur gunstiger zou zijn dan het oude. In den jaare MDCLVI. trok een ftaatlijk Gezantfchap derwaards met zeer rijke Gefchenken, noodig in geheel Azia, om vrugt van Gezantfchappen te verwagten. De Gezanten werden door den Keizer met veel eerbetoon ontvangen. Men vroeg naar de Zeden en het Staatsbeftuur huns Lands ?

Maar,

(*) Aitzema, IV. D. bl. 910.1050.1157- en V. P. bl. 297. (t) A. Munting Phytographia, p. 149»

Sluiten