Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 6j$

Maar, als zij ipraken van een Opperbevel, verdeeld onder verfcheide Perfoonen , konden de Chineezen, alleen van eene eigendunklijke éénhoofdige Regeering kennis hebbende, zulks geheel niet begrijpen. Dusdanig eene Regeering kwam hun voor als een veel hoofdig Monfter. De Afgezanten vonden zich genoodzaakt , van den Prins van Oranje te fpreeken, die toen geene Waardigheid in den Staat bekleedde Hierop viel de vraag, of zij Bloedverwanten van dei Prins waren? dit oordeelden zij noodig, om hun d waardigheid van Afgezanten te geeven. Zij ontwee ken die vraag met te antwoorden, dat men in hu Land alleen op verdiensten zag. Ongelukkig wa hun Tolk, een Duitsch Jefuit , Adam Scaliger aan de belangen der Portugeezen gehegt. Deeze g; te kennen , dat de Hollanders een rot van Zeefchu mers waren, een kleinen hoek gronds bewoonendf verkreegen door tegen hunnen Vorst opteltaan; d zij zich voorts meest op Zee onthielden, envanro verijen leefden. Dit verwekte ongunstige indrukke De Afgezanten hadden veel moeite , om ze wegt neemen , en verwierven , in 't einde , de vrijheii om Handel te drijven , het groot oogmerk hunn Bezendinge (*).

De Oost-Indifche Maatfchappij was ih Japan b ter verzekerd tegen de Portugeezen, die zij van da hadt doen verbannen, door het ontdekkeiveener zame zweering tegen den Keizer, in 't jaar MDCXXXV

e) Basmage, p. 444 453-

' Y a

Staats» Regee •

ring,

1

1

S

9

£ i-

1» it

a.

U

jr,

e- Op weliE ar een voet

men in Ü* Japan [I. Handel

drijft*

Ot

Sluiten