Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6H GESCHIEDENIS

Staats-

Regee-

Tot den jaare MDCXLI. hadt de Maatfchappij ten Comptoir te Firando ; doch het Werd , in dat jaar;, verplaatst op een klein Eilandje, Defimn gehecten, 't welk , door eene Brug , gemeenfcha-i heeft met Nangaraki, Hocftiftad van het Ei'and Bongo. Dit Eilandje word nog ter Handelplaats bewoond ; doch niemand mag, buiten bijzondere vergunning, over de Brug komen. Ook is 't hun niet toegelaaten met. de ffapc.nneezen, dan door bijzondere daar toe aange" ftelde Makelaars, te handelen. Zij leeven, als in eene gevangenis opgelloten : uitgenomen , dat'er, jaarlijks, eene Bezending na Jedo gaat, om den Keizer te begroeten, en hem, met vernederende plegtighedcn, Gefchenken aantebierkn. Dejapanueczen merken deeze Bezending aan als eene hulde , en de Gefehenken als eene fchatting. De Oppasfers verliezen den nooit uit het oog , als zij na jedo trekken , en zij verbinden zich met eede, rekenfehap van alle hunre bedrijven te geeven. Het geduld, waarmede zij lit alles uitftaan , kan alleen opgewoogen worden door de groote winsten , die men wil, dat honderd ;ö vijftig ten honderd zijn, op de Goederen, derwaardc gebragt; en nog veel meer op die , welken weder te rug gevoerd worden. Zommigen willen , dat de Hollanders eene, het Christendom verlochenende , plegigheid , Jefaml geheeten (*) , moeten verrigten,

om

(*) Deeze bedaar, volgens de breedebefchrijving, door L~haüj.eboix daar van gegeeven ,' in zijne Hijlorie van j'apaü, Lab. XX. Chap. 8 , in het zetten van den voet op eea

Beeld

Sluiten