Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

VAN HET,

ZEVEN DEN DEELS

Eerste Stuk.

'T GEMEENEBEST DER. VERÊÊNIGDE NEDERLANDEN.

VIJFENTWINTIGSTE BOEK.

Tweede Oorlog met Engeland, en het Drievoudig Verbond,

Eerste Tijdpeek. Tweede Oorlog met Engeland.

njandlijkheden in Africa- en America. Over,

winning der Engelfchen bij Lestafe. Oorlog

met den Bisfchop van Munjler. -*m Frankrijk en Deenemarken verklaaren zich ten voordeele der Zeréétiigde Gewesten,^ Zegepraal der Engel,

fchen bij Duins. Overwinning op de Engel-

fchen bij den mond. van de Theems., — Bewee* genisten ten voordeele des Prinfen van Oranje, -i Zeetocht van de Ruiter enden Ruwaard de Witt * * m.

Sluiten