Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. V

Zreflag van vier dagen. Grootheid deezer overwin„iJg. Zegepraal der Engetfche Floot. De Engelfchen verbranden eene Floot Koopvaardijfchepen en het Westeinde van ter Schelling. Gefchil tusfchen pE Ruiter en Tromp. Beweegenisfen , om den Prins van Oranje te bevorderen. De Staaten van Holland neemen de opvoeding des Prinfen op zich, en hem voor een Kind van Staat aan. Verandering van 's Prinfin Hofhouding. Ontwerpen en lot van Buat. De veréèniging der Franfche en Hollandfche Vloot mislukt. De Vloot zeilt binnen. De beide Partijen verlangen na den Vrede. Viervoudig Verbond. Bredafche Vredehandeling. Gevolmagtigden benoemd. Verfchillen tusfchen de Engelfchen en de Staaten. Onvoorzigiigheid van Carel den II. Ontwerp van de W*ït, Tocht na Chattara. De Vrede te Breda getekend. Inhoud van den Bredafchcn Vrede. Aanleiding tot Eeuwig Kdidl. Ontwerp en vastftelling van 't zelve. Misnoegen over 't Eeu,wig Edict.

Tweede T ij d p e r k. Het Drievoudig Verbond.

Korte befchouwing der Franfche Magt. Voorwendtel van Lodewijk den XIV, om in de Spaanfche Nederlanden te vallen. Ver meest er ingen der Franfchen. Staatkundige Onderhandeling van de Witt met Frankrijk. Onderhandeling met Spanje. * 3

Sluiten