Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Gezantfchap der Staaten na Engeland. De Ridder Temple aan de Wiït gezonden. Temple's onderhandeling mei de Wjtt. Verbonden , met Engeland gefloten. De Verdragen tusfchen GrootErittanje en de Veréénigdé Gewesten. Zweeden treedt in V Drievoudig Verbond. Eer van -at. Witt en Temple, in V zelve tot ftand te brengen. Aanmerking over de. oogmerken van de Witt. Misnoegen van Frankrijk en Engeland over het Drievoudig Verbond. Lodewijk de XIV. vermeestert Franche Conr.d. Zamenkomst ie Aken. Vrede aldaar.

ZESENTWINTIGSTE BO,EK.

Onlusten wegens het Drievoudig Verbond , het begin des eerflen Oorlogs met Frankrijk, en des derden met Engeland.

Derde T ij d p e r k.

Onlusten, ter gelegenheid van het Drievoudig Verbond ontftaan.

Ontwerpen van Lo.oewijr hen IV. tot Staatzugt en Wraaklust. Frankrijks oogmerken Jlraalen reeds door. De jo^ge Prins van Oranje toont Staatkunde te bezitten. De Prins van Oranje wordt Eerfte Edele van Zeeland. Befluiten, tot beperking van 's Prinfen opgang genomen. Onlusten in Friesland en Groningen, in Overijsfel en /«Holland. Burger-oorlog

in

Sluiten