Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD» rn

in Zeeland. Gefchil met Holland, over de afdanking van 't Krijgsvolk. Lodewijk de XIV. tragt de Staaten van het Drievoudig Verbond aftetrekken* En zoekt Engeland tegen het Cemeenebest opteflooken. Gefchil met de Engelfchen over Suriname en de Oost-Indien. Engeland begint zich onverfchillig te toonen ten opzigte van het Drievoudig Verbond. De Hertogin van Orleans haalt Carel den II. geheel in de belangen van Frankrijk over. Verbond der Koningen van Frankrijk en Engeland, ten verderve der Veréénigde Nederlanden. Andere Mogenheden aangezogt, om deel te neemen in 't Ver hond tegen de Nederlanden. Poogingen hij den Keurvorst van Brandenburg. Raad , door denzelven aan de Staaten. De Staaten kennen het oogmerk van Frankrijk. Verfcheide Gezanten afgevaardigd. De Koning van Frankrijk begroet door de Staaten. De Groot ontdekt in Frankrijk de vijandlijke oogmerken. De Franlchen vallen in Lotharingen. Temple ihuis ontboden. Onzekerheid der Staaten. Onèènigheid >n de Vergadering. De Prins van Oranje krijgt zitting in den Raad van Staate. Twist tusfchen Amfterdam en verfcheide andere Steden. Gefchil over de aan/lelling van den Prins tot Capitein-Generaal. Raadpleegingen over de Inflruüii van den Capitein • Generaal. Verfchillen , of men een Capi' tein • Generaal voor zijn leeven, dan voor éènen Veldtocht , zou aanftellen. Invloed van de voorgenomen: verheffing des Prinfen op de Hoven van Verfailles en Londen, De Prins tot Capitein? en Admiraal - Generaal

Sluiten