Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. sa

keerd. De Franfchen dringen dieper in. Gefield" heid van het Leger der Staaten. De Franfchen betnagtigen Naarden , en komen te Müiden. Merkwaardige Brief van den Graaf d'Estrades. Aanmerkingen kier over. Utrecht door de Franfchen ingenomen. Lodevvjjk de XIV. in Utrecht. Nieuwmegen geeft zich, naa eerte manmoedige verdeediging, over. Verklaaring des Konings van Frankrijk. Krijgsraad , om alle de Veréénigde Gewesten te overheeren. Voorzorgen , te Arcfrerdam genomen. Algemeene verfaagenhsid. Verlegenheid van dé Witt. Dezelve fielt voor, met Frankrijk te handeleu. Bezending aan den Koning. Onderhandeling, en verjlag van dezelve. Raadpleegingen hier over. De Staaten van Zeeland verzetten zich tégen de handeling. Het bejluit , om met Frankrijk te handelen , ter Algemeene Staatsvergadering doorgedrongen. Gejchil tusfchen de Groot en den Griffier Fagel. Standvastigheid van die van Amfterdam. Volmagt, om met Frankrijk te handelen , gegeeven. Onderhandeling met Frankrijk. Eifchen des Konings van Frankrijk. Handeling hier over met de Franfche Gevolmagtigden. Raadpleegingen der Staaten op deit eisch van Frankrijk. Onderhandeling met Engeland. Brief der Afgevaardigden na Engeland. Heimlijke handeling des Prinfen van Oranje met den Koning van Engeland. Geneigdheid der Engelfehen. Handelingen der Engelfche Afgezanten bij den Prins van Oranje. Handeling der Staaten met de Engelfche Afgezanten. Aanbiedingen , den Prins van Oranje

Sluiten