Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

& GESCHIEDENIS

Staats. Regeeking.

Kort veriiag van den flaackuudigentoeftand der Veriéir.gdeGewesten.

1663.

] 1

(

]

1

Chatam.— Onderhandelingen en Fredes-verdrag te Breda. —- 't Eeuwig EdiEt,

£ laatste Verbonden, met Engeland en Frankrijk gefloten, hadden, zo niet voor altoos, ten minden voor eenen langen tijd, de rust der Feréénigde Gewesten moeten verzekeren , indien de Verbonden dikwijls niet meer ftrekten tot het vermommen van kwaade oogmerken , dan om dezelven te vernietigen, 't Is noch naar de nieuwheid, noch naar de [ïeikte der Verbintenisfen , dat men derzelver vastheid moet afmeeten , maar alleen naar de voordeeen, die de verbondene Partijen 'er uit'kunnen treken. Naa dat de Koophandel der Feréénigie Gewesten dien van alle andere Volken wijd :n verre overtrof, en zij van Spanje (niets meer :e vreezen hadden, waren de Engelfehen gevaarlijke Mededingers in den Handel, en de Franfchen, door mnne magt , ontzaglijke Nabuuren geworden. De Verbintenisfen met die twee Staaten, alleen uitvverk:els van vreeze zijnde , konden niet bettendig weejen. Wij zullen , derhalven , het Gemeenebest, ivelhaast, met beiden, beurtlings, in onmin, en selfs door beiden te gelijk, aangetast zien. Bijkans jnder die overmagt bezweeken , beurt het zich met noeite op ; doch door die regenlieden zeiven het niddelpunt geworden van allen haat en jalouzy tegen Frankrijk , verheft het zich tot Scheidsman in Eu. 'opa, en wordt de ziel van alle de bevveegenisfen. De

ün-

Sluiten