Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

GESCHIEDENIS

StaatsReoeerino.

bekwaame en dappere Opperhoofden, hieldt Opdam de zege in twijfel tot twee uuren naa den middag: hij fh-eedt tegen het Schip des ilertogs van York: het gevegt was zo hevig, dat de Hertog drieHeeren aan zijne zijde zag vallen ; hun bloed fp:itte hem in 'taangezigt,en hij kreeg eene wonde aan de haud. — In 't hevigst van den ftrijd geraakte het Schip van Opdam in brand, en fprong in delugt. Deeze ramp, die den Luitenant- Admiraal - Generaal met bijkans al zijn manfehap deedt omkomen, veroorzaakte eene algemeene verllagenheid en verwarring op 's Lands Vloot. De meefte Schepen zetten aüe de zeilen bij, om in de vlugt na de Vaderlandfche Kust h<it behoud te roeken. Tromp hieldt tot liet einde de eer zijns Vaderlands en den roem zijns Vaders fctande. Door zihie behendigheid in den Zeekrijg hieldt hij met zijn fmaldeel tot het vallen van den avond de Engelfehen op , en behieldt het grootfte gedeelte der Vloote. Omtrent zestig Schepen waren na Texel geweeken, zeventien of achtten ca het Vlie , twaalf of dertien na de Wielingen , Goedereede en de Maaze : eenigen vielen den Engelfehen in handen, en drie, aan elkander vastgeraakt , wierden door hen verbrand. Min zegt, dat de verwarring zo groot was, dat de Engelfehen de Schepen , die den koers na Texel zetten, zouden hebben kunnen neemen , of in den grond booren ; de ebbe belette dezelyen voor 's anderendaags, tusfchen twee en drie uuren , bin. nen te loopen. Eenigen willen , dat her hun aan Branders ontbrak: anderen verzekeren , dat de Hertog

Sluiten