Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

iung.

wederkomst in Texel, geweigerd Zee te houden ,efi aangedrongen op de ftraffe der Pligtverzuimeren in 't laatfte gevegt, maar geweigerd over hen als Regier te zitten. Dit vreemd gedrag, en zijne betuigingen, om 's Lands dienst te willen verbaten, doch bovenal zijne bekende genegenheid tot het Huis van Oranje, veroorzaakte veel overlegs, of men hem het opperbewind over 's Lands Vloot zou opdraagen. Niemand twijfelde aan zijne kloekmoedigheid : hij was tot Luitenant Admiraal der Maaze , in ftedc van Cortenaae , verheven ; en elk wist, hoe zeer hij de liefde was van het Zeevolk. Men werd te raade de bijzondere gevoeligheid ter zijde te zetten , eu hem over de Vloot te Hellen , thans door den ijver Van de WiTf, die in perfoon na Texel gegaan was, om aan alles meer fpoeds te geeven, in een ontzaglijken ftaa't gebragt. Doch men vondt goed , tot maatigurg van zijn gezag, hem drie Gevolmagtigden der Staaten toetevoegen , waar toe Rutoeh HuiGEts's , de Raadpenfionaris de Witt en Joan Bobeel benoemd werden. Deeze fchikking fmaakte Tromp in geenen deele. Min opgehemeld met de eer, hem opgedraagen, dan verontwaardigd door de bepaalingen, onder welken men hem (relde, beklaagde hij zich over de Witt. Men wil zelfs, dat hij tot de laagheid verviel van te zeggen, dat hij den Raadpenfionaris wel zo digt bij H vuur zou voeren, dat hij voor altoos geneezen wierd van zijne hevige begeerte tot vegten (*> Een (*) Aiizema, V.D. bl. 445.457. 468. Brandt, Leeven

van

Sluiten