Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

GESCHIEDENIS

Staats ' Regee-

ring.

Chsrifïer des Bi», fchaps van Munfier.

Carel den II, onder de Voogdijfchap der Koninginne Maria Anna van Oostenrijk. Indien deeze jonge Koning kinderloos overleedt, moest de Spaan, fche Kroon overgaan op de Keizerinne Margareet , % Konings tweede Dogter, uit hoofde des afftands van Maria Theresia , Koninginne van Frankrijk. Lodewijk de XIV, die zijne uitzigten opdeSpaanfche Nederlanden niet uit het oog verloor, geloofde , niet langer te moeten verwijlen met de Ferèénigde Gewesten aan zich te verbinden, door zich openlijk voor dezelven te verklaaren. Hij beloofde , zesduizend man herwaards te zenden , onder den A jr Pradel , om tegen den Bisfchop van Munfier te menen (*).

Deeze Krijgszugtige Kerklijfce, Barend van Gaeen, was een fchandlijke Vrijgeest, een vernuftig en heersebzugtig Man, veel gefchikter om den Oorlog op de wijze der Tartaaren te voeren , dan tot het waarneemen van de ernstige en vreedzaame verrig" tingen des Priefterfchaps. Tot de Waardigheid van Bisfchop gekomen door kunstenaarijen , niet zeldzaam in Kerklijke verkiezingen, wilde hij oppermagtig heerfchen. In den jaare MDCLVIf. belegerde hij Munfier, en zou die Stad gedwongen hebben, zich op genade of ongenade overtegeeven, indien hij niet ontdekt hadt, dat de Ingezetenen de verzogte hulp van de Algemeene Staaten (tonden te ontvangen. Eene hulp, hun toegefchikt, ondanks dat

Dor-

(9) d'Estrapes , II. p. 4ir, 427. 465.

Sluiten