Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. s?

ning van Frankrijk, die, gelijk zij verklaarden, de Keiters hielp tegen een volijverig Kerkvoogd , genegen om den waaren Godsdienst in den Lande te

herliellen. Binnen Utrecht durfden zommigen

zeggen, dat men welhaast de Mis zou vieren in de Hoofdkerk. Eindelijk bediende zich van Ga¬

len , om het Volk tot oproer aantehitzen, van de kunstgreep, in den Oorlog der Batavieren , door de Romeinen gebruikt. Langs de Grenzen ftroopende, fpaarde hij het Graaffchap Lingen, 't welk den Prins van Oranje behoorde , en liet het bekende Liedje Wilhelmus van Nasfauwe wakker blaazen , als hadt hij het niet gelaaden op den jongen Prins en diens aanhang, maar alleen op de tegenwoordige Regeering der Ferèénigde Geweiten ; hier toe diende ook het verfpreide gerugt , dat 'er tusfchen den Keurvorst van Brandenburg , den Hertog van Nieuwburg en den Bisfchop van Munfler een Verbond gemaakt was, onder anderen ftrekkende, om den Prins van Oranje te bevorderen (*).

Terwijl het Volk, greetïg aazende op zulke gerugten, de tegenwoordige Regeering lasterde , op de Witt fcholdt en fchimpte , als die den Oorlog met Groot-Bi ittanje aan den gang hieldt , en wien men alleen den inval des Bisfchops van Munfter te wijten hadt, en met veel drifts deherirellingdesPrinfen van Oranje vorderde, als het middel omterftond

> mei

> ■

(4) BasHA-JE , p. l6o, AlTZEMA, V. D. p. 65C. l)M

Witt, Brieyen II. bl. 51.

C 3

Staats.

EIegee-

lINflij

Inv»l ia de Gewestenvan den Staat.

Sluiten