Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

R1ÜS.

Staatzng-

ti;' ont werp van Frar.k • rijk.

i

zendmaal voor den Duivel te wenfchen. Hij voegt 'er bij, dat ze naar welgevallen leeldenop alle Plaatzen, waar zij dooi toogen, en hunne kwaade gezindheid, of lieyer buifenfpooriglieid , zo verre lieten hollen, dat ze op de gezondheid dronken der Engelfehen en Munfterfehen , die zij gingen bevrijden

Tot vermeerdering van de ongelegenheid, waar in zich de Staaten bevonden, gat' de Koning van Frankrijk, naa den dood van Philips den IV, opnieuw blijk van zijne üaatzugtige eifchen op de Spaanfche Nederlanden : hij hadt het oog op Maastricht geflaagen, waar door hem de weg na Braband zou openftaan. D Estkades kreeg last , om te toetzeu, of'er geene gelegenheid zijn zou , om den Staaten der Ferèénigde Gewesten gemelde Stad aftekoopen. D'EstpxADES , de geitelienis der gemoederen te wel kennende , durfde zelfs dien vooillag niet doen : hij vreesde agterdogt te verwekken op een tijd , dat het zijne zaak was, vertrouwen te winnen (f), Bekwaam, om de driften zijns Koninglijken Meesters cefheelen, en diens inzigten te gemoet te komen, deedt hij dien Vorst eenen anderen voorllag , van yeel uitgeltrekter en gewigtiger aart. Hij fcelde niets iünder voor, dan dat men zich moest bedienen van

de

C*3 ^Estrades , III. p. 411. 417.^, Mem. de jüiCHE, p. 1:4. 153. Leur. de Temple, 22. Odt. 10, Sc li. Dec.

(jj ü'EsiKipcs, IIf„ P.4S7. 440. 441. 4<5», .

Sluiten