Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Das. NEDERLANDEN. 45

ia Zee Hak , en zich nooit met de Staatfche veréé. nigde (*).

De Staaten, te vrede met de verzekering , dat zij Frankrijk niet ten Vijand hadden , en al re kundig van 't beloop des Oorlogs, om de zorg hunner verdeedigirrg op de Bondgenooten te laaten aankomen, beijverden zich ten (terkfie , cm eene ontzaglijke Zeemagt in Zee te zenden. Vijfentachtig Oorlogfcbepen, behalven de Branders en Jagten , (laken , den eerden van Zomermaand, in Zee, onder het opperbevel van den Luitenant-Admiraal de Ruiter. Eer dezelve Zee koos , was de jonge Prins van Oranje met den Keurvorst van Brandenburg en andere Grooten na Texel gegaan , om dezelve te bezïgtigen , en het geroep des Scheepsvolks , Vivat de

Prins van Oranje ! klonk door 's Lands Vloot.

De Engelfche Vloot was achtenzeventig of tachtig Oorlogfchepen fterk , onder't bevel van Prins Robert en den Generaal Monk , toen Hertog van Albemarle. Overmaat van voorzorge verzwakte dezelve. Prins Ro b e rt verzeilde met eenige Schepen , om de Franfche Vloot te lommoeten, en de verééniging van dezelve met die der Staaten te beletten. De Hertog van Albemarle , wel verre van 't gevegt te ontwijken, zogt den (lag, en op de hoogte van Duïns geraakten, den elfden van Zomermaand, de beide Vlooten (laags.

De eerfte aanval was van wederzijden heftig. De

£*•

(*) Ster. Refel.ffeli. 1666, bl. 501.

Staats-

REGEERliSG.

Zeedag' van vier dagen.

Sluiten