Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46

GESCHIEDENIS

STAATtR(GEERIKO,

Engelfehen hadden de loef: de fiijve wind veranderde dat voordeel in een nadeeligen kans. Hunne Schepen helden te fterk over bakboord, de onderfte laagen konden geen dienst doen , of fchooten in 't water. De Hollanders , over ftuurboord zeilende, konden het benedenfie gefchut zo goed als 't bovenfte gebruiken, en bragten den Vijand groote fchaade toe. Het gevegt begon 's middags ten één uur, en eindigde met den nagt. Twee vijandlijke Schepen werden in den grond geboord , en drie genomen; op één der iaatften vondt men den Engelfehen ViceAdmiraal William Barklei 5 doodlijk gewond en wentelend in zijn bloed. Dc Luitenant-Admiraal van Zeeland, Cornelis Evertsen , fneu velde, en twee Schepen 3 door eigen of vijandlijk vuur in brand geraakt, vergingen, meteen gedeelte van het Volken de beide Capiteinen.

Met het aanbreeken van den dag wilde men den geftaakten flrijd hervatten , doch eene opkomende ftilte deedt het tot den middag ver wijlen. Tromp, d* hem eigenaartige (trijdhaftigheid involgende , begaf zich met zijn fmaldeel zo diep onder de Vijanden, dat dereelver aantal hem dreigde te overmannen. De Ruiter , zijn Mededinger in 't hachlijkst gevaar ziende, volgde de beweegingen van zijn edelaartig harte, ftreefde door 't heetfte vuur ter zijner ontzettinge, en volvoerde zulks. In dit vegten gefchiedde de grootfte flachting van wederzijden. De Vice • Admiraal van der Hulst verloor hier het keven , en het Schip de Liefde verbrandde. Vier

an-

Sluiten