Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRkgee-

8ing.

de fchande, dus lang behaald, riitrewisfeb. 's Anderendaags zogten de Vlooten elkander met eene gelijke vinnigheid. De Ruiter, bemoedigde zijl e tocht- en lotgenooten met deeze klemmende taa , waar in de Vaderlander en Held fprak: ,, Hier ziet „ gij de Engelfche, hier ziet gij de Nederlandfche „ Oorlogsvlooten. Wat de Engelfehen tegen ons „ vermoaen, hebben de voorige dagen geleerd. De „ ftrijd van éénen dag, daar 's Lands wel- ofkvva,, lijkvaaren aan hangt, hebt gij nog met mij uittehouden. De magt, om 't Vaderland te verdeedigen, is u ter hand gefield. De Heeren Staa„ ten, de Vaders des Vaderlands , onze Bloedver„ wanten , onze Vrouwen en Kinderen , ds liefde „ Pand'.n, haaken na den gelukkigen nitflag. Wilt j, u toch den zegekrans, dien gij, in *t gevegt van ., dtie dagen, hebt weggefleept , niet laaten onr ,, rooven. 't Is deselfde Vijand , dien gij gisteren ,, zaagt vlugten. Toont ti dnn als Scldaaten. Bei, ter is 't voor 't Vaderland te fterven , dan , als >, fcheitnen loopende, hetzelve ten prooije der Vij>, arden te haten. Gij moet vegten voor de Vrij, held , of Slaaven worden , of, in de Engelfche „ Kerkers, van honger, ongemak of flank vergaan. , Indien gij malkanderen trouwlijk bijftaat, de over, winning is, door Gods zegen, in uwe hand. Gij , ziet den Vijand vast aankomen. Met de tong valt , nu niet meer te doen, nu moet men met de vuist , vcgtcn!"

De llag begon den veertienden van Zomermaand,

's mor-

Sluiten