Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5*

GESCHIEDENIS

StaatsReger-

RINGl

Zegepraal der En* gelfche Vloot.

tenkogels, welker uitvinding dien Staatsman wordt toegekend, en de eerfte keer in deezenZeeltrijdzouden gebruikt zijn (*).

De Engelfehen , door bedrieglijke vreugdevuuren het geledene verlies tragtende te verheelen , verzuimden niet, om zich , zo ras mogelijk , op nieuw in ftaat van tegenweer te Hellen , en hadden welhaast eene Vloot van negentig Schepen en twintig Branders gereed. En 't leedt flegts negentien dagen naa 't binnenzeilen, of de Ruiter ftak met achtentachtig Schepen, twintig Branders en tien Advysjagten we. Jer in Zee, om de Engelfehen , ware 't mogelijk, Dinnen Harwich te verrasfen. Te wel hielden zij hunne Kust bewaakt , om eene voorgenomene landing met vrugt te kunnen onderneemen. De beide Vlooten ontmoetten elkander, op den vierden van Oogstmaand , bij Noordvoorland. De Engelfehen brandden van begeerte , om de laatfte fchande uitteivisfchen : en de Hollanders wilden zich de vrugt der voorgaande overwinningen niet uit de hand laaten wringen. Hunne voorhoede werd aangevoerd door [an Evertsen, Luitenant - Admiraal van Zeeland, Broeder des in den laatften flag gefneuveldenEvERTsen , en Tjerk Hiddes de Vries , LuitenantAdmiraal van Friesland. Ongelukkig werden zij beiden, in den aanvang des gevegts , doodlijk gekwetst, ftrijdende tegen den vijandlijken Vice-Ademhaal

(*) Brandt, Leeven van de Ruiter, bl. 463 —-500. Bashsge, p. 778.

Sluiten