Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 59

Dordrecht, Rotterdam, Alkmaar, Hoorn, ,Enkhuizen ewMedenhlik fcheenen niet ongeneegen, om in dit plan te treeden , doch voegden 'er eene voorwaarde bij, darmen, door de opvoeding van den Prins op zich te neemen, eerst zorg moest draagen, dat hij de Engelfche beginzels niet langer aankleefde. Haarlem en Leyden helden hier ook toe over; maar Delft en Amfterdam ftemden tegen de opvoedingDe Prinfes Weduwe, onderrigt van deezeberaadflaagingen, marde geen oogenblik, om zich daar van te bedienen. De Raadpenlionaris de Witt , ziende waar de geestneigingen heen ürekten, gaf, vvijslijk, toe, en deedt, op den voorilag van d'Estrades. den eerften flap , om met de Prinfes Weduwe ovei dit ftuk in gefprek te treeden. Hij kende het zwat deezer heersch- en baatzugtige Vorstinne , en wis haar, doorfchoone beloften, tot zijne Partij over tebaakn : hij bewoog haar zelfs, de Partij, die haa üijfde, te verlaaten, al haar vertrouwen op deStaa ten van Holland te ftellen, en dit te betoonen doo dezelven te verzoeken , dat zij de opvoeding vai haaren Kleinzoon op zich wilden neemen. Tenftet ker aandrang verklaarde hij haar in vertrouwen, da de Staaten niet alleen den jongen Prins voor ee Kind van Staat zouden aanneemen, maar ook gene gen waren de kosten der opvoedinge te draagen, e hem toegang te verkenen in den Raad vanStaate(r

£

(*) Not, Befoing. 28 Maart 1666. Mf. Refol. Hot 1666, bl. 4a» 45. De Witt, Brieven, lï. D. bl. 22

Ai

Staats-

regeering.

De Staaten van Holhnd neemen de opvoedingdes Prinfen op zich , en hem voot een Kind van Staat aan.

f 1

t i

1

l. e

/.

>•

r-

Sluiten