Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

Regee-

ring.

Verandering van 's Printen Hef houding.

1 j 1 | 1 J \ a t

/ C

6a GESCHIEDENIS

Di oude Vorstin geloofde ras , 't geen zij met zo veel drifts wenschte. Zij virzogt den Staaten, dat zij zich met de opvoeding van den Pijns , haaren Kleinzoon , wilden belasten. Het verzoek werd terltond aangenomen. De Staaten gaven den Vorst Onderwijzers en Toezienders, op welken zij afkonden, üe Raadpenüonaris de Witt was onder de benoemden tot dit gewigtig fhik der opvoedinge. De geheele Hofhouding van de-i jongen Vorst werd veranderd. Onder de Perfoonen , verdagt van Engehchgezindheid , en daarom van hem verwijderd, bevonden zich de Heeren Heen vliet, Bromlei, Boreel en Zuilenstelw De jonge Vorst was troostloos over het verwijderen van den laatstgemelden : hij hadt reeds voor hem de tedere genegenheid, welke ten eerfren grondflage (irekte van 't ?ezag, 't geen deeze Heer vervolgens kreeg , wanïeer Willem ten toppunte van roem en eere optlom. De Prins vervoegde zich bij o'Estrades, ïem, met rraanen in de oogen, biddende, te willen >elptten, dat men dien Heer niet van hem affcheurle. Hij beloofde , zich geheel te zullen fchikken iaar de raadgeevingen van den Raadpenüonaris, icm aantemerken als zijn Vader , en , als een Kind an Staat, gcene gehegtheid te willen hebben dan au Frankrijk en de andere Vrienden en Bondgenooïh van het üemcenebeit. Maar ZuiLErssTEiN was

te

itzema, V. D. b!.7p0. d Estrades, 17. p. 203. rjE iuicnE, p. 217. 224.

Sluiten