Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deb NEDERLANDEN.' 71

De Staaten, de verèéniging met de Franfche Vloot onmogelijk vindende , werden te raade, de hunne te doen invallen; doch de tijding van den brand te Londen deedt dit befluit uitltellen. De toeneemende ziekte van de Ruiter deedt hem verlof verkrijgen , om , ter zijner herftclling, aan land te komen. Zijne plaats zou door Gevolmagtigden vervangen worden ; doch niemand nam dien last op zich dan de Raadpenfionaris de Witt , die aan 't boord van van Nes ging, en op alles orde ftelde, om, waar 't mogelijk, zich met de Franfchen te veréénigen , en de Engelfehen te bevegten. De twee vijandlijke Vlooten zagen elkander, en men dagt tot een hoofdtreffen te komen ; doch de Engelfche week af, en epn opkomende ftorm verwijderde de beide Vlooter

var

hunne geringe ondervinding in Zeezaaken hun ongeluk oF den halze zou haaien, en beefde op 'c vooruitzigt van he gevaar , aan 't welk hunne ijver voor het Gemeenebes hen zou Moortellen. Hij verzamelde alle de kragten vat zijn door ziekte verzwakt lighaam, om, met een Brief,di Staaten te bidden, dat de Franfchen , door tegenwind ei ftroom te willen wortelen!, zich in geen volkomen v:rder zouden Horten. Deeze Brief veroorzaakte veel gelachs bij d Staaten en alle Staatkundigen in den. Haage , dan vermir derde de agting voor de Ruiter niet. Hst was een blij van zijne openhartigheid , vertrouwen en eenvoudigheid en toonde, dat men een Held kan zijn , zonder de km digheden eens Mans naar de Wereld te bezitten. DeGi che , p. 393- 2 94*

E 4

StaatsRegeering.

De Vloot zeilt bin« uenv

1

C

l

l

fc

\

r

Sluiten