Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

72 GESCHIEDENIS

Staats-

Regee-

KIN Ga

van elkander: waaróp men befloot, den Zeetocht van dit jaar te eindigen , en de vloot zeilde, in 't

midden van Wijnmaand , binnen. De Koning

van Frankrijk betoonde zich te meer te onvrede over dit bevel van invallen van 's Lands Vloot, dewijl de zijne in 't Kanaal genaderd was. Hij troostte zich egter daar mede , dat zij het gevaar- ontkwam van onder de Engelfehen te vervallen. Eén zijner Schepen werd genomen; doch, vermids het een geheelen dag tegen een Engehch Esquader geflaagen hadt, waren de Franfchen eer trots op deeze moedige verdeediging, dan droevig over het verlies van dat Schip. iMle deeze handelingen vermeerderden het vermoeden , dat de Koning van- Frankrijk de inboezeming volgde van den Heer de Lionne , „ dat hij de *, Engelfehen en Hollanders moest laaien bewors, den, en elkander verderven , het fpel van verre „ aanziende , en het vuur kunstig aanblaazende, 3, groot gerugt en veel gefchreeuws maakende, van

de Hollanders te zullen helpen , hen troostende, 9, van tijd tot tijd, met kleine hulp , doch hen al

den last des Oorlogs op den halze laatende, tot ■s, dat hij hen in (Iaat zou zien, van zich niet langer ,, te kunnen frel.'ün tegen zijn voorneemen op de 9, Spaanfche Nederlanden (*)."

't Is zeker, dat dit gevoelen , gevoegd bij de weinige voordeelen , door beide de Partijen in deezen

Oor-

(*) Brandt , Leeven van de Ruiter , bi. 544 enz. P'Estrades, IV. p.497. De Guiche, p. 295,

Sluiten