Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER.

NEDERLANDEN. 75

De ongerustheden hier over waren te grooter en te meer gegrond, dewijl de Franfchen reeds Krijgsvolk na de&Grenzen der Spaanfche Nederlanden deeden trekken, in de Ferèénigde Gewesten Buskruid en andere Krijgsbehoeften opkogten, en de Duitfche Vorfien aangezogt werden , om het Volk , ten behoeve van de Staaten, in den Oorlog tegen den Bisfchop van Munfter op de been gebragt, in Franfchen d.enst te laaten overgaan. ISaardemaal men toen in't Morden eene Verbintenis vormde, om de Zweeden tebe letten', dat zij Breemen vermeesterden , hadden de Staaten de behandeling hier van in den Haage wee ten te trekken. De Koning van Frankrijk wendde alles aan, om dezelve te doen mislukken. Hij begreep zeer gereed, hoe Kgt dit Verbond tegen hen zou kunnen dienen ; doch de onmogelijkheid zier, de, van hier in teifeagen, beklaagde hij zich gewei dig over de Staaten. De Graaf d'Estrades , die i den Haag was, tragtte de Pil te vergulden,defchul geheel en al liggende op het Volks charafter. „ Ir dien ," fchreef hij , „ dit Volk gewonnen ko " worden door goede trouw en edelmoedige behai delingen, zou men, op hunne erkentenisfen kui " nen flaat maaken. Maar het zijn Kooplieden,d ', alleen door belang geregeerd worden, en geen a

„ (laan op Verbintenisfen (*)." De Staatl

traden , op den vijfentwintigen van Wijnmaan, in een viervoudig Verbond met den Koning van Dl

i

(_*) d'Estrades , IV. p. 4ÖÏ'

Staatsie eges-

R1NG.

Viervoudig Verbond.

i

1

1

>-

n iï-

ie

ft :n

F, ete-

Sluiten