Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Staats-

Tegee-

ring»

Bredafche Vre dehande• ling.

1667.

nemarken, den Keurvorst van Brandenburg en de twee Hertogen van Brunswijk - Lunenburg. De Keizer en de Koning van Spanje deeden aanzoek , om 'er deel in te krijgen; maar 't werd van de hand geweezen , om Frankrijk niet veel agterdenkens te baaren. Lodewijk de XtV. zou 'er in getreeden zijn , om de gevolgen te voorkomen, indien hij den Koning van Zweeden hadt kunnen beweegen ; doch deeze was niet overtehaalen tot een Verbond 9 waar in Deenemarken flondt (*).

Naa het doen van deezen gewigtigen (lap zetten zij de Vredehandeling met Engeland ernstiger voort. Een beleefde Brief der Staaten, waar mede zij Baek■ leys Lijk den Koning van Engeland aanboden, gaf de eerde gelegenheid tot nadere handeling. Carel de II. hadt, dien beantwoordende , verklaard, dat hij geneegen was, om zich , op eerlijke en billijke voorwaarden, met de Staaten te verdraagen. Deezen gaven te kennen , dat zij in dezelfde vredelievende gevoelens ftonden. De Koning van Zweeden , die zich tot Middelaar hadt aangebooden , werd door beide de Partijen aangenomen (f). Carel de II. verzekerde de Staaten, om hun te behaagen, dat bij geen de minde verandering begeerde in de Regeering van den Staat, noch dat de Vrijheid aldaar gekrenkt wierd, door de afhang!ijkheid van eenigen Prins van zijne zijde. Doch, om eene foort van meerderheid

te

(?) Aitzema , V. D. bl. 905.

(t) Zie sldaar, bl, 723.724.729. 732 750.

Sluiten